Ako nakupovať

Predávajúci predáva na internetovej stránke www.solarnakonstrukcia.sk  komponenty na výrobu solárnej konštrukcie pre FVE.

1. Objednanie tovaru
- Kupujúci si môže na internetovom obchode www.solarnakonstrukcia.sk objednať tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".
- Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla"DO KOŠÍKA", tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. Alebo klikne na obrázok tovaru, zadá do kolónky MNOŽSTVO tovaru a tovar vloží do nákupného košíka pomocou tlačidla "DO KOŠÍKA".
- Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na "KOŠÍK" následne klik na "POKRAČOVAŤ"
- Kupujúci vyberie spôsob dopravy a spôsob platby a klikne na "POKRAČOVAŤ"
- Kupujúci vyplní "Osobné údaje" a "Fakturačnú adresu" poprípade môže označiť "Objednávam na firmu" a vyplní firemné údaje. Ak je adresa dodania iná ako fakturačná adresa potom je potrebné označiť "Doručiť na inú adresu" a vypísať údaje  "Doručovacia adresa". Kupujúci môže zanechať poznámku pre predajcu označením "Zadať poznámku pre predajcov" a napísaním textu do poľa "Vaša poznámka". V prípade ak má kupujúci v budúcnosti záujem opäť nakupovať v našom e-shope tak pre rýchlejšie vytvorenie objednávky môže označiť "Chcem sa registrovať" a prihlasovacie údaje vám zašleme do Vášho e-mailu.    
- Kupujúci následne ak chce úspešne dokončiť objednávku musí označiť "Súhlasím s obchodnými podmienkami a s podmienkami ochrany osobných údajov", potom nasleduje posledný krok a to kliknúť na "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby". Týmto krokom je tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.
- Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť dohodnutú sumu a prevziať tovar                                                     - Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho čo v najkratšom možnom čase bežne do 24 hodín e-mailom. V prípade platby vopred na bankový účet k spracovaniu objednávky dôjde po prijatí platby na účet Predávajúceho.
- Kúpna zmluva je uzavretá od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.
- Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný o 1-7 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, je na sklade u dodávateľa, bude Kupujúcemu tovar objednaný a následne zaslaný na adresu Kupujúceho o 7-20 pracovných dní.

Usilujeme sa o čo najrýchlejšie dodanie Vášho objednaného tovaru.

2. Storno objednávky
2.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho
- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred e-mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-mail „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“), a to formou: telefonicky na tel. čísle: +421 910 10 10 11 , alebo e-mailom na adresu: info@solarnakonstrukcia.sk
2.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho
- Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)                      b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

3. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od kúpnej zmluvy
– V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č.108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:                                                                                                                  1.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou – vyplneným Formulárom na odstúpenie od zmluvy, na e-mailovú adresu Predávajúceho info@solarnakonstrukcia.sk, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu Predávajúceho na náklady Kupujúceho.
2.Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu: Forent, s.r.o., Trojičné námestie 199, 027 44 Tvrdošín

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:
– tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
– tovar nesmie javiť známky používania,
– tovar musí byť nepoškodený,
– Kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
– Predávajúci odporúča, aby Kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu,
– tovar, ktorý Kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté,
– pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti peniaze za tovar Kupujúcemu prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy.
– Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu.